Защита на електроинсталацията с автоматични предпазители

Независимо дали става въпрос за вашия дом или за работното ви място, навсякъде трябва да бъдат взети мерки за защита от пренапрежение, токов удар, късо съединение и пожар. Точно за тази цел служат електрозащитите и предпазителите – да защитават консуматорите, тоест електроуредите. В България например използването на дефектнотокови защити (ДТЗ) вече е задължително.
Автоматичните предпазители защитават електрическите вериги от късо съединение и от претоварване на електрическата система. Те обаче могат да дадат дефекти и да изключат. Това се случва когато има някакъв проблем в инсталацията или в някой електроуред. Така предпазителите алармират, че има нещо, което не е наред и трябва да се вземат мерки за отстраняването на проблема.

Дефекти на стари предпазители и монтаж на нови
Има няколко вида проблеми, които могат да възникнат при предпазителите. Например когато има късо съединение, се чува пукане и се вижда искра. А при претоварване предпазителят просто изключва. При разхлабен контакт се загрява, след което изключва. Също така, самият предпазител може да дава много дефекти или мощността му да е различна от тази на даден електроуред – тогава вече е време за смяна на предпазителя.
Автоматични предпазители се монтират когато се монтира и ново електрическо табло или просто при смяна на старите предпазители с нови. При правилно монтиране те осигуряват защита на електрическата верига и на уредите, включени към нея, както и на хората, които ползват електрическата инсталация. Има и електрически табла с вградени предпазители.

Какво можем да направим ние когато става въпрос за автоматични предпазители?
Ние от предлагаме електро услуги на достъпни и конкурентни цени, като същевременно следим за високото качество на всичко, което правим и монтираме. Нашите електротехници имат богат опит в изграждането на електроинсталации с добра защита. Можем да монтираме ново ел табло или да сменим предпазителите ви като даваме гаранция за безопасността на уредите, електроинсталацията и на хората, които ги ползват. Вече няма смисъл да се страхувате от опасности и инциденти. След нашето обслужване, вие ще можете да почувствате сигурност и комфорт и да продължите ежедневните си дейности без притеснения. Доверете се на нас, за да имате спокойно бъдеще!