Свързване на девиаторен ключ

Девиаторния ключ е улеснение и удобство за всеки дом или офис и полагане на допълнителен труд от страна на ел техниците. Думата произлиза от латински deviatio и означава отклонение – отклонение на осветлението, което означава, че към едно осветително тяло могат да се монтират два ключа за включване и изключване, като разположението им е на две различни места, с разстояние по между им и работещи паралелно, без да си пречат на електроинсталацията. Девиаторните ключове намират удобно приложение в дълги коридори, стълбища във входове, спални или всекидневни. Удобството идва от това, че можете да включвате и изключвате осветлението от две различни точки в помещението, например при влизане в коридора, включвате лампата и когато го подминете, на излизане, я изключвате от ключа, разположен в края на коридора. Удобство представлява и за спалните помещения. Единият край на девиаторният ключ е разположен стандартно до вратата, докато вторият може да е до леглото и когато се събудите вечер, лесно ще включите осветлението, без да се налага да ставате от леглото.

Схеми за свързване на девиаторен ключ

На технически език, девиаторния ключ се нарича още ,,схема 6”, и в него влизат три проводника, докато стандартната схема за останалите свързвания на ключове се нарича ,,схема 1’’ и в тях влизат само два проводника. Трябва да имате предвид, че всичко е като детска игра за опитните електротехници.

В ,,схема 6’’ влиза фазовия проводник и още два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отправен към осветителното тяло. Захранващия проводник към осветителното тяло е нулевият проводник от захранващата верига.

Команда на осветителното тяло от три места

Ако коридорът или стълбището е много дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата и съответно командата да се извършва от три различни места. Този тип свързване се нарича още ,,схема 8” или иначе казано кръстат ключ. Схемата не е сложна за изпълнение от всеки един електротехник. На практика кръстатия ключ се поставя между двата девиаторни ключа, като ролята му е да обръща двата срещуположни проводника. ,,Схема 8” може да се разглежда още като общ корпус, в който се намират два девиаторни ключа, имащи един общ бутон за контрол.