свързване с девиаторен
свързване с девиаторен

Свързване на девиаторен ключ

0 Shares
0
0
0

Девиаторния ключ е улеснение и удобство за всеки дом или офис и полагане на допълнителен труд от страна на ел техниците. Думата произлиза от латински deviatio и означава отклонение – отклонение на осветлението, което означава, че към едно осветително тяло могат да се монтират два ключа за включване и изключване, като разположението им е на две различни места, с разстояние по между им и работещи паралелно, без да си пречат на електроинсталацията. Девиаторните ключове намират удобно приложение в дълги коридори, стълбища във входове, спални или всекидневни. Удобството идва от това, че можете да включвате и изключвате осветлението от две различни точки в помещението, например при влизане в коридора, включвате лампата и когато го подминете, на излизане, я изключвате от ключа, разположен в края на коридора. Удобство представлява и за спалните помещения. Единият край на девиаторният ключ е разположен стандартно до вратата, докато вторият може да е до леглото и когато се събудите вечер, лесно ще включите осветлението, без да се налага да ставате от леглото.

Стъпки за успешно свързване на девиаторен ключ

Свързването на девиаторен ключ е важна задача, която може да се изпълни със знание и точност. Девиаторният ключ, известен още като “двоен ключ”, се използва за управление на едно осветително тяло от две места. Примерно, той позволява включването и изключването на лампата както от входната врата, така и от друг край на стаята. Свързването на девиаторен ключ изисква две девиаторни рамки и един или два девиаторни ключа, в зависимост от броя на местата за управление.

Първата стъпка е да се изключи електрозахранването, за да се осигури безопасност по време на инсталацията. След това се изваждат рамките на съществуващите ключове и се свалят покривките на електрическите кабели. Двата девиаторни ключа трябва да бъдат свързани по следния начин: единият “COM” терминал на първия ключ се свързва със същия “COM” терминал на втория ключ, а на втория “COM” терминал на втория ключ се свързва фазовият проводник. Останалите два “L1” терминала на двете ключове се свързват с фазовия проводник от източника и към осветителното тяло.

Следвайки тези стъпки и съобразявайки се с инструкциите на производителя, свързването на девиаторен ключ може да се извърши безпроблемно. Въпреки това, ако нямате опит в електротехническите инсталации, е препоръчително да се обърнете към лицензиран електротехник, за да гарантирате коректността и безопасността на свързването.

Схеми за свързване на девиаторен ключ

На технически език, девиаторния ключ се нарича още ,,схема 6”, и в него влизат три проводника, докато стандартната схема за останалите свързвания на ключове се нарича ,,схема 1’’ и в тях влизат само два проводника. Трябва да имате предвид, че всичко е като детска игра за опитните електротехници.

В ,,схема 6’’ влиза фазовия проводник и още два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отправен към осветителното тяло. Захранващия проводник към осветителното тяло е нулевият проводник от захранващата верига.

Команда на осветителното тяло от три места

Ако коридорът или стълбището е много дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата и съответно командата да се извършва от три различни места. Този тип свързване се нарича още ,,схема 8” или иначе казано кръстат ключ. Схемата не е сложна за изпълнение от всеки един електротехник. На практика кръстатия ключ се поставя между двата девиаторни ключа, като ролята му е да обръща двата срещуположни проводника. ,,Схема 8” може да се разглежда още като общ корпус, в който се намират два девиаторни ключа, имащи един общ бутон за контрол.

4.4/5 - (105 votes)
0 Shares
16 comments
 1. Интересно! Не мога да чакам да науча повече за това!

 2. Много интересна тема! Имам лицемерен ключ, който искам да свържа, така че съм много щастлив да прочета този пост!

 3. Също съм много впечатлена от темата! Ще следя с интерес всички новости!

 4. Благодаря за споделянето, очаквам с нетърпение да науча повече за свързването на девиаторен ключ!

 5. Много полезна информация, благодаря за споделянето!

 6. Благодаря за полезната информация! Ще я използвам в бъдеще.

 7. Много интересна тема, благодаря за споделеното!

 8. Благодаря за информацията, много полезно!

 9. Много интересна статия, благодаря за споделената информация!

 10. Благодаря за статията, много полезна информация!

 11. Благодаря за полезната информация, много интересно четиво!

 12. Полезен и интересен материал, благодаря за споделянето!

 13. Благодаря за статията, много полезна информация!

 14. Благодаря за ясната и полезна информация!

Comments are closed.

You May Also Like